Når kan du kreve erstatning?

Vi er spesialist i personskader

Vi hjelper deg med vurdering, forhandling og søksmål.

Hos oss får du en gratis og uforpliktende vurdering av din sak. Vi bistår klienter over hele landet.

Forklar ditt problem – vi gjør vårt ytterste for å finne den beste løsningen.

Hvorfor skal du velge en spesialist på personskade?

Yrkesskadeerstatning

Fagfeltet er omfattende, og det kreves erfaring og kompetanse for å vite hvilke erstatningsordninger som er tilgjengelig og aktuelle for hver enkelt sak. Vi har spisskompetanse på personskadesaker, og meget gode referanser fra tidligere saker.

Hos oss er det klientens sak som er i fokus. Vår kunnskap er din trygghet – og vi gir deg vår fulle oppmerksomhet i din sak.

For å få høyest mulig erstatning

Bruk vår gratis vurdering, din henvendelse besvares innen 24 timer – og vi etterstreber å gi alle henvendelser en vurdering og tilbakemelding i løpet av 2-3 arbeidsdager etter at vi har mottatt alle opplysninger i saken.

Hos oss får du bistand i forhandlinger med forsikringsselskap og gjennomføring av søksmål for retten dersom vi vurderer dette som det gunstigste alternativ for klienten.

Pasientskadeerstatning

Våre tjenester

Kontakt

Advokat Svein Harald Foss
928 64 295

Advokat Conrad Clauson
474 56 942

Adresse: