Årsaksammenheng mellom vaksine og skade

Høyesterett kom til at spørsmålet var om sykdommen multipel sklerose (MS) kunne være forårsaket av MMR vaksine.

Det ble fastslått at lovens krav til årsakssammenheng var oppfylt, og at staten v/Pasientskadenemnda var erstatningsansvarlig.

Dommen gir veiledning om hva som skal til for å konstatere årsakssammenheng mellom vaksine og skade.

Selv om skaden ble vurdert etter smittevernloven § 8-2 uttalte Høyesterett at de tolkningsspørsmål saken reiste, måtte løses på samme måte etter pasientskadeloven § 3, 2. ledd.

Høyesterett fastslår at det kreves alminnelig sannsynlighetsovervekt.

Dette innebærer at staten kan fri seg fra ansvar ved å påvise at det mest sannsynlig ikke er årsakssammenheng mellom vaksinen og skaden.

0