Ikke erstatning etter bilansvarsloven

Ikke erstatning etter bilansvarsloven når avdøde har begått selvmord.

I sak for Høyesterett om tap av forsørger var det ubestridt at sjåføren begikk selvmord.

Hans forsettlige medvirkning til skaden ville ha medført full avkortning av erstatningen til ham dersom han hadde overlevd. Høyesterett kom til at det skulle være full passiv identifikasjon ved selvmord, jf. skadeserstatningsloven § 5 nr. 1, slik at de etterlatte ikke fikk erstatning etter bilansvarsloven for tap av forsørger.
 

0