Jente 3 år smittet av E.coli, fikk kr.3.900.000 i erstatning.

Etter smitte av E.colibakterien som ble påvist i kjøttvarer fra Gilde har en 3 år gammel pike fått omfattende skader.

Jenta har vært kritisk syk inntil hun fikk transplantert en nyre.

Jenta har vært kritisk syk inntil hun fikk transplantert en nyre. Hun har hyppige urinveisinfeksjoner. Hun er påført skader i bukspyttkjertelen som medførte insulinkrevende behandling, dvs. diabetes. Diabetes mellitus kan påvirke nyrefunksjonen og redusere levetiden for nyretransplantatet. Det antas at hun må skifte nyre 2 ganger i løpet av livet. Hun står på immundempende medisiner som nedsetter immunforsvaret med tanke på infeksjonsrisiko. Videre vil medisineringen medføre redusert lengdevekst og mangelfull mineralisering av skjelettet, dvs. benskjørhet. Nyretransplantasjon øker risikoen for hjerteproblemer. Hun har fjernet det meste av tykktarmen. Hun har tarmkomplikasjoner i form av løs avføring noen ganger daglig.

Den medisinske invaliditet ble legespesialist fastsatt til 100 %.

Etter Advokat Svein-Harald Foss sine forhandlinger med forsikringsselskapet ble erstatningsbeløpet fastsatt til kr. 3.900.000. Selskapet erkjente ansvar etter produktansvarsloven og skadeserstatningsloven under Gildes ansvarforsikring.

Har du vært utsatt for en tilsvarende skade eller ulykke, ta kontakt med Personskadeadvokatfoss og vi hjelper deg i å få en best mulig juridisk behandling og skadeserstatning.

0