Kr. 1.500.000 i erstatning etter trafikkulykke

Skadelidte var sjåfør i sin bil og skulle svinge av veien i sin bil sammen med tre passasjer.

Etter oppbremsing før han skulle svinge, ble han påkjørt bakfra av en lastebil som kom i ca 80 km/t. Skadelidtes bil bli slengt over i motsatt kjørefelt og treffer der en motgående trailer i full fart.

Passasjeren i forsetet i bilen ble drept momentant. To passasjerer i baksetet ble ikke påført nevneverdige skader. Skadelidte ble alvorlig skadet i hode med nakkesleng, ansiktsskader og skade på tenner.

Skadelidtes tidligere advokat hadde etter 7 år fremforhandlet et resultat med forsikringsselskapet som skadelidte ikke var fornøyd med.

Personskadeadvokatfossovertok oppdraget, og etter gjennomgående arbeid med saken i 3 måneder, har vi lyktes med å doble erstatningen for skadelidte. Vi har nøye vurdert og evaluert den skadelidtes påførte direkte inntektstap, varige skader og mén, samt tap i fremtidig erverv.

Vår forhandling med forsikringsselskapet har dermed gitt vår klient en økonomisk erstatning på kr.1.500.000, som nå står på en tryggere økonomisk grunn for en ny og verdig fremtid.

Har du vært utsatt for en tilsvarende skade eller ulykke, ta kontakt med Personskadeadvokatfoss og vi hjelper deg i å få en best mulig juridisk behandling og skadeserstatning.

0