Kr.1.000.000 til en yrkesskadet kvinne i slutten av 50 årene

Etter å ha vært bistått av en annen advokat som ikke ga henne tilfredsstillende resultater, tok kvinnen kontakt med Foss Skadeadvokat.

Forsikringsselskapet hadde avvist alt ansvar i saken, og mente for øvrig at det ikke var grunnlag for noen erstatningsutbetaling.

Kvinnen følte at forsikringsselskapet var svært vanskelig å samarbeide med, og regnet ikke med at hun skulle få utbetalt noe som helst i erstatning.

Med bistand fra oss fikk damen til slutt utbetalt erstatning på nærmere en million kroner.

Har du vært utsatt for en tilsvarende skade eller ulykke, ta kontakt med Personskadeadvokatfoss og vi hjelper deg i å få en best mulig juridisk behandling og skadeserstatning.

0