Mann fikk kr.4.500.000 i erstatning fra trafikkulykke

En mann i begynnelsen av 20-årene ble hardt skadet som frontpassasjer i en trafikkulykke, hvor en av hans kamerater omkom.

Vedkommende ble 60 % ufør etter ulykken, og kan etter flere år med rehabilitering i dag jobbe 40 %.

Forsikringsselskapet ville først ikke akseptere legespesialistens konklusjon om en varig medisinsk invaliditetsgrad på 32 %.

Personskadeadvokatfoss gjennomførte flere lange forhandlinger med forsikringsselskapet, som til slutt ville inngå et forlik. Vår klient ble tilkjent kr.4.500.000 i endelig erstatning.

Har du vært utsatt for en tilsvarende skade eller ulykke, ta kontakt med Personskadeadvokatfoss og vi hjelper deg i å få en best mulig juridisk behandling og skadeserstatning.

0