Pasientskade

Mann fikk kr 1.525.000 i erstatning etter øyeskade.

Mann i 40 -årene ble skadet da en jernsplint spratt inn i det ene øyet under arbeid med slag mot et jernstykke. Det lokale sykehuset fant ikke jernsplinten og at øyet var skadet.

Da smertene i øyet stadig ble kraftigere og synet forsvant ble mannen sendt til et annet sykehus. Der fant de umiddelbart splinten . Den ble trukket ut av øyet. i mellomtiden var øyet skadet av jernforgiftning. Norsk pasientskadeerstatning avslo kravet om erstatning da deres spesialist anførte at øyet uansett ville ha vært skadet, selv om jernsplinten var funnet og trukket ut umiddelbart. Det ble engasjert ny spesialist som mente at øyet ikke ville ha blitt skadet hvis splinten hadde blitt trukket ut straks. Etter forhandlinger med Personskadeadvokatfoss aksepterte NPE ansvar for skadene og det fremsatte krav. Klienten fikk utbetalt kr. 1.525.000 som dekker ménerstatning, utgifter samt tapte inntekter frem til fylte 67 år.

0