Terroroffer – krav på erstatning

Alle som var på Utøya, samt hjelpearbeidere og sivile som bisto under katastrofen er å anse som fornærmede.

Personskadeadvokatfoss påtar seg oppdrag  som bistandsadvokat.

Les om hva media skriver om erstatningskrav:
Dagens Næringsliv – Mange hundre har krav på advokat
Aftenposten – Et historisk erstatningsoppgjør

0