Ung dame fikk kr.1.000.000 i erstatning etter en trafikkulykke

Forsikringsselskapet erkjente ansvar for skaden, men påstod at det ikke var årsakssammenheng mellom skaden og det økonomiske tapet.

Selskapet foreslo å avslutte saken med et erstatningsoppgjør på kr. 150.000,-

Det var innhentet spesialisterklæring fra en fysikalsk medisiner. Vi mente dette ikke var tilfredsstillende og fikk etter hvert selskapet med på å innhente spesialisterklæring fra en psykiater.

Personskadeadvokatfoss fremforhandlet til slutt en totalerstatning på kr.1.000.000. Utgifter til juridisk bistand i saken ble dekket i tillegg.

Har du vært utsatt for en tilsvarende skade eller ulykke, ta kontakt med Personskadeadvokatfoss og vi hjelper deg i å få en best mulig juridisk behandling og skadeserstatning.

0