Voldsoffer fikk kr. 1.050.000 i voldsoffererstatning.

En mann i 20-årene hadde mottatt voldsoffererstatning med kr. 200.000,- fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Da han ikke var fornøyd med erstatningsutbetalingen, tok han kontakt med advokatene Foss.

Kontoret for voldsoffererstatning hevdet først at det ikke var grunnlag for ytterligere erstatning.

Personskadeadvokatfossforlangte en ny vurdering av saken. Etter lange forhandlinger med Kontoret for voldsoffererstatning gikk kontoret til slutt med på å utbetale ytterligere 850.000 kr i erstatning.

Har du vært utsatt for en tilsvarende skade eller ulykke, ta kontakt med Personskadeadvokatfoss og vi hjelper deg i å få en best mulig juridisk behandling og skadeserstatning.

0