Gratis vurdering av din sak

Kostnads- og forpliktelsesfritt


Har du pådratt deg en skade, så kan du ha krav på erstatning.

Vi tilbyr en kostnadsfri vurdering av din sak, uten forpliktelser. Gi oss mest mulig informasjon i din henvendelse, så tar vi evt. kontakt for utfyllende informasjon – og gir deg en vurdering på potensielle utfall av din spesifikke sak.

Vi behandler dine opplysninger konfidensielt, og i henhold til gjeldende lover og regler.

Gi så mye informasjon som mulig, så vil vi ta kontakt med deg for ytterlige informasjon.

Vi vurderer din sak ut fra informasjonen som blir gitt, og gir deg råd for videre progresjon i din sak.

Dette er helt kostnadsfritt, og uten forpliktelser for deg.

Sensitive personopplysninger

Vi fraråder deg å sende sensitive personopplysninger gjennom vårt nettsted.

Sensitive personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold (eksempelvis legning) eller medlemskap i fagforeninger.

Dersom vi trenger slike sensitive personopplysninger for å behandle din sak, anbefaler vi at du tar kontakt per telefon eller sender per post. 

Kontakt oss for gratis vurdering


928 64 295

sveinharald.foss@gmail.com

Kontakt oss
Hjemmeside opprettet av