Referanser

Her vil du finne noen av våre referanser

 • 11.08.2020 - Svein-Harald Foss
  Skadeoppgjør ble økt med 10x, erstatning for påkjørsel bakfra

  Mann i 40-årene ble påkjørt bakfra i en bilulykke i 2007.

  Forsikringsselskapets tilbud om endelig erstatning var på kr. 400.000,-

  Les mer
 • 11.08.2020 - Svein-Harald Foss
  Pasientskade

  Mann fikk kr 1.525.000 i erstatning etter øyeskade.

  Mann i 40 -årene ble skadet da en jernsplint spratt inn i det ene øyet under arbeid med slag mot et jernstykke. Det lokale sykehuset fant ikke jernsplinten og at øyet var skadet.

  Les mer
 • 11.08.2020 - Svein-Harald Foss
  Kr.1.000.000 til en yrkesskadet kvinne i slutten av 50 årene

  Etter å ha vært bistått av en annen advokat som ikke ga henne tilfredsstillende resultater, tok kvinnen kontakt med Foss Skadeadvokat.

  Forsikringsselskapet hadde avvist alt ansvar i saken, og mente for øvrig at det ikke var grunnlag for noen erstatningsutbetaling.

  Les mer
 • 11.08.2020 - Svein-Harald Foss
  Mann fikk kr.4.500.000 i erstatning fra trafikkulykke

  En mann i begynnelsen av 20-årene ble hardt skadet som frontpassasjer i en trafikkulykke, hvor en av hans kamerater omkom.

  Vedkommende ble 60 % ufør etter ulykken, og kan etter flere år med rehabilitering i dag jobbe 40 %.

  Les mer
 • 11.08.2020 - Svein-Harald Foss
  Kr. 1.500.000 i erstatning etter trafikkulykke

  Skadelidte var sjåfør i sin bil og skulle svinge av veien i sin bil sammen med tre passasjer.

  Etter oppbremsing før han skulle svinge, ble han påkjørt bakfra av en lastebil som kom i ca 80 km/t. Skadelidtes bil bli slengt over i motsatt kjørefelt og treffer der en motgående trailer i full fart.

  Passasjeren i forsetet i bilen ble drept momentant. To passasjerer i baksetet ble ikke påført nevneverdige skader. Skadelidte ble alvorlig skadet i hode med nakkesleng, ansiktsskader og skade på tenner.

  Les mer
 • 11.08.2020 - Svein-Harald Foss
  Trafikkskadet fikk over 1 mill kr. i erstatning

  Vår klient, en ung dame på 23år, fikk over kr.1 million i endelig erstatning etter at hun ble skadet i en trafikkulykke.

  Forsikringsselskapets opprinnelige tilbud var på kr. 350.000,-

  Les mer
 • 11.08.2020 - Svein-Harald Foss
  Voldsoffer fikk kr. 1.050.000 i voldsoffererstatning.

  En mann i 20-årene hadde mottatt voldsoffererstatning med kr. 200.000,- fra Kontoret for voldsoffererstatning.

  Da han ikke var fornøyd med erstatningsutbetalingen, tok han kontakt med advokatene Foss.

  Les mer
 • 11.08.2020 - Svein-Harald Foss
  Fall fra yrkesbil – ansett som yrkesskade

  I dom fra Høyesterett av 14. februar 2012 (HR-2012-326-A) hadde en sjåfør ved avstigning fra en tankbil falt ned 1,5 m og fått en varig skade i skulderen.

  Høyesterett kom til at dette var en skade som omfattes av bilansvarsloven § 4.

  Les mer
 • 11.08.2020 - Svein-Harald Foss
  Ung dame fikk kr.1.000.000 i erstatning etter en trafikkulykke

  Forsikringsselskapet erkjente ansvar for skaden, men påstod at det ikke var årsakssammenheng mellom skaden og det økonomiske tapet.

  Selskapet foreslo å avslutte saken med et erstatningsoppgjør på kr. 150.000,-

  Les mer
 • 11.08.2020 - Svein-Harald Foss
  Tilkjent kr. 150.000 i erstatning for skade på fuglehund

  En gordonsetter ble operert hos veterinær for problemer med analkjertlene.

  Ved et uhell ble lukkemuskelen skåret over, og veterinæren klarte ikke å helbrede hunden.

  Den ble så sendt til Veterinærskolen hvor konklusjonen var at hunden etter flere måneder med operasjoner kunne leve i en hundegård, men aldri inne i bolighus. Det dreide seg om en hund på ca. 7 år som hadde hatt flere valpekull og som var høyt premiert så vel på utstilling som jaktprøver.

  Les mer
 • 11.08.2020 - Svein-Harald Foss
  Jente 3 år smittet av E.coli, fikk kr.3.900.000 i erstatning.

  Etter smitte av E.colibakterien som ble påvist i kjøttvarer fra Gilde har en 3 år gammel pike fått omfattende skader.

  Jenta har vært kritisk syk inntil hun fikk transplantert en nyre.

  Les mer
 • 11.08.2020 - Svein-Harald Foss
  Terroroffer – krav på erstatning

  Alle som var på Utøya, samt hjelpearbeidere og sivile som bisto under katastrofen er å anse som fornærmede.

  Personskadeadvokatfoss påtar seg oppdrag  som bistandsadvokat.

  Les mer

Kontakt oss for bistand innen erstatningssaker


928 64 295

sveinharald.foss@gmail.com

Kontakt oss
Hjemmeside opprettet av