YRKESSKADEERSTATNING FOR KVIKKSØLVSKADE

I en dom for Høyesterett ble det gitt yrkesskadeerstatning for yrkessykdom til en tannhelsesekretær. Hun var påført hjerneskade som følge av langvarig eksponering for kvikksølv i sitt arbeid.
Les mer

IKKE ERSTATNING ETTER BILANSVARSLOVEN

når avdøde har begått selvmord
Les mer

ÅRSAKSSAMMENHENG MELLOM VAKSINE OG SKADE

Høyesterett kom til at spørsmålet var om sykdommen multipel sklerose (MS) kunne være forårsaket av MMR vaksine. Det ble fastslått at lovens krav til årsakssammenheng var oppfylt, og at staten v/Pasientskadenemnda var erstatningsansvarlig.
Les mer

BEVISBYRDE VED PROMILLEKJØRING

Når tiltalte påberopte seg opplysninger som er underlagt taushetsplikt må han enten fremlegge disse eller frita for taushetsplikten, slik at påtalemyndigheten kan innhente beviset.
Les mer

PASIENTSKADEERSTATNING OG INFORMASJON OM RISIKO FOR FREMTIDIG SYKDOM

Det er avsagt enstemmig dom i Høyesterett om manglende informasjon. Spørsmålet var om risiko for fremtidig sykdom utgjorde svikt ved ytelse av helsehjelp vedrørende smerte i brystregion og arm som ga rett til erstatning etter pasientskadeloven
Les mer

Hva er viktig når det skjer en trafikkulykke

Når først ulykken er ute oppstår en rekke spørsmål som man søker svar på. Ved personskader skal alltid politiet tilkalles. Et det vitner til stede få tak i deres navn og adresse, telefonnummer.
Les mer

Skadeoppgjør ble økt fra kr.400.000 til kr.4.000.000, erstatning for påkjørsel bakfra

Mann i 40-årene ble påkjørt bakfra i en bilulykke i 2007. Forsikringsselskapets tilbud om endelig erstatning var på kr. 400.000,-
Les mer

Pasientskade

Mann fikk kr 1.525.000 i erstatning etter øyeskade Mann i 40 -årene ble skadet da en jernsplint spratt inn i det ene øyet under arbeid med slag mot et jernstykke. Det lokale sykehuset fant ikke jernsplinten og at øyet var skadet.
Les mer

Kr.1.000.000 til en yrkesskadet kvinne i slutten av 50 årene

Etter å ha vært bistått av en annen advokat som ikke ga henne tilfredsstillende resultater, tok kvinnen kontakt med Foss Skadeadvokat. Forsikringsselskapet hadde avvist alt ansvar i saken, og mente for øvrig at det ikke var grunnlag for noen erstatningsutbetaling.
Les mer

Mann fikk kr.4.500.000 i erstatning fra trafikkulykke

En mann i begynnelsen av 20-årene ble hardt skadet som frontpassasjer i en trafikkulykke, hvor en av hans kamerater omkom. Vedkommende ble 60 % ufør etter ulykken, og kan etter flere år med rehabilitering i dag jobbe 40 %.
Les mer

Kr. 1.500.000 i erstatning etter trafikkulykke

Skadelidte var sjåfør i sin bil og skulle svinge av veien i sin bil sammen med tre passasjer. Etter oppbremsing før han skulle svinge, ble han påkjørt bakfra av en lastebil som kom i ca 80 km/t.
Les mer

Trafikkskadet fikk over 1 mill kr. i erstatning

Vår klient, en ung dame på 23år, fikk over kr.1 million i endelig erstatning etter at hun ble skadet i en trafikkulykke.
Les mer

Voldsoffer fikk kr. 1.050.000 i voldsoffererstatning.

En mann i 20-årene hadde mottatt voldsoffererstatning med kr. 200.000,- fra Kontoret for voldsoffererstatning. Da han ikke var fornøyd med erstatningsutbetalingen, tok han kontakt med advokatene Foss.
Les mer

Fall fra yrkesbil – ansett som yrkesskade

I dom fra Høyesterett av 14. februar 2012 (HR-2012-326-A) hadde en sjåfør ved avstigning fra en tankbil falt ned 1,5 m og fått en varig skade i skulderen.
Les mer

Ung dame fikk kr.1.000.000 i erstatning etter en trafikkulykke

Forsikringsselskapet erkjente ansvar for skaden, men påstod at det ikke var årsakssammenheng mellom skaden og det økonomiske tapet. Selskapet foreslo å avslutte saken med et erstatningsoppgjør på kr. 150.000,-
Les mer

Tilkjent kr. 150.000 i erstatning for skade på fuglehund

En gordonsetter ble operert hos veterinær for problemer med analkjertlene. Ved et uhell ble lukkemuskelen skåret over, og veterinæren klarte ikke å helbrede hunden.
Les mer

Jente 3 år smittet av E.coli, fikk kr.3.900.000 i erstatning.

Etter smitte av E.colibakterien som ble påvist i kjøttvarer fra Gilde har en 3 år gammel pike fått omfattende skader.
Les mer

Terroroffer – krav på erstatning

Alle som var på Utøya, samt hjelpearbeidere og sivile som bisto under katastrofen er å anse som fornærmede.
Les mer