Våre tjenester

Vi tilbyr advokattjenester i forbindelse med personskade. Vi vurderer din sak, gir deg råd om hvilke skritt du bør ta videre, og tilbyr bistand i forhandlinger og i retten. Ta kontakt på telefon eller e-post for mer informasjon

Yrkesskade - Personskadeadvokat Foss

Yrkesskade

Yrkesskade defineres som en skade eller sykdom som skyldes en plutselig ytre begivenhet (ulykke) som skjer i arbeidstiden, på arbeidsplassen og under utførelse av arbeid. Både fysiske og psykiske skadefølger dekkes av yrkesskadebegrepet.

Trafikkskade - Personskadeadvokat Foss

Trafikkskade

Dersom du er påført en skade som følge av en trafikkulykke, dekkes inntektstap, utgifter og tapt livsutfoldelse gjennom forsikringen.

Pasientskade - Personskadeadvokat Foss

Pasientskade

Hvis du er påført skader som følge av medisinsk behandling utført av helsepersonell kan du ha krav på erstatning.

Idrettsskade - Personskadeadvokat Foss

Idrettsskade

En idrettsskade er en skade som oppstår gjennom utøvelse av idrett. Det kan være belastningsskader, akutte skader, og muskel- og seneskader.

Voldsoffererstatning - Personskadeadvokat Foss

Voldsoffererstatning

Har du lidd skade som følge av en straffbar handling kan du ha krav på voldsoffererstatning og kompensasjon for tort og svie.

Hjemmeside opprettet av