Våre tjenester

Vi tilbyr advokattjenester i forbindelse med personskade. Vi vurderer din sak, gir deg råd om hvilke skritt du bør ta videre, og tilbyr bistand i forhandlinger og i retten. Ta kontakt på telefon eller e-post for mer informasjon

Yrkesskade - Personskadeadvokat Foss

Yrkesskade

Yrkesskade defineres som en skade eller sykdom som skyldes en plutselig ytre begivenhet (ulykke) som skjer i arbeidstiden, på arbeidsplassen og under utførelse av arbeid. Både fysiske og psykiske skadefølger dekkes av yrkesskadebegrepet. Vi hjelper deg som er innblandet i en yrkesskade, og som trenger hjelp med yrkesskadeerstatning.

Trafikkskade - Personskadeadvokat Foss

Trafikkskade

Dersom du er påført en trafikkskade som følge av en trafikkulykke, dekkes inntektstap, utgifter og tapt livsutfoldelse gjennom forsikringen. Les mer om hvordan du kan få hjelp med trafikkskadeerstatning

Pasientskade - Personskadeadvokat Foss

Pasientskade

Hvis du er påført skader som følge av medisinsk behandling utført av helsepersonell kan du ha krav på pasientskadeerstatning.

Idrettsskade - Personskadeadvokat Foss

Idrettsskade

En idrettsskade er en skade som oppstår gjennom utøvelse av idrett. Det kan være belastningsskader, akutte skader, og muskel- og seneskader.

Voldsoffererstatning - Personskadeadvokat Foss

Voldsoffererstatning

Har du lidd skade som følge av en straffbar handling kan du ha krav på voldsoffererstatning og kompensasjon for tort og svie.

Hjemmeside opprettet av