Vi tilbyr advokattjenester i forbindelse med personskade. Vi vurderer din sak, gir deg råd om hvilke skritt du bør ta videre, og tilbyr bistand i forhandlinger og i retten.

Ta kontakt på telefon eller epost for mer informasjon

Vi kan hjelpe med:

Yrkesskade

Yrkesskade defineres som en skade eller sykdom som skyldes en plutselig ytre begivenhet (ulykke) som skjer i arbeidstiden, på arbeidsplassen og under utførelse av arbeid. Både fysiske og psykiske skadefølger dekkes av yrkesskadebegrepet.

Les mer

Trafikkskade

Dersom du er påført en skade som følge av en trafikkulykke, dekkes inntektstap, utgifter og tapt livsutfoldelse gjennom forsikringen.

Les mer

Pasientskade

Hvis du er påført skader som følge av medisinsk behandling utført av helsepersonell kan du ha krav på erstatning.

Les mer

idrettskade

En idrettsskade er en skade som oppstår gjennom utøvelse av idrett. Det kan være belastningsskader, akutte skader, og muskel- og seneskader.

Les mer

Voldsoffererstatning

Har du lidd skade som følge av en straffbar handling kan du ha krav på voldsoffererstatning og kompensasjon for tort og svie.

Les mer